Vi passer på miljøet

Vi passer på miljøet

Miljøet og vores fælles fremtid ligger os meget på sinde. HETA har i mange år arbejdet intenst på miljøvenlig produktion af rent brændende brændeovne til gavn for miljøet.

Alle HETAs ovne har en imponerende høj brændværdi over 80%, så du får mere ud af dit brænde, og forurenende gasser brændes af, inden de forlader skorstenen.

HETAs brændeovne er nogle af de mest rentbrændende ovne i Europa. De er testet efter gældende regler i Norge, Danmark, Tyskland og de nye Ecodesign regler. HETA er desuden miljøcertificeret efter den internationalt accepterede standard ÖKO ZERT DIN EN ISO 14001.

HETAs helt unikke brændkamre og luftveje betyder, at CO2 og skadelige partikler er reduceret til et absolut minimum.

heta miljø børn natur
brændestabel

Træenergi er CO2-neutral

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof. Blandt andet fordi fyring med træ er CO2 neutralt – i modsætning til fossile brændsler og brændstoffer – olie, kul og gas. Fyring med træ bidrager derfor ikke til drivhuseffekten.

Træ danner ikke mere CO2, når det brændes, end når det rådner naturligt i skoven. Når man udnytter træets energi, slipper man for at bruge fossile brændsler og brændstoffer.

Reducerer CO2

HETA ovnenes helt unikke dimensionering af brændkammer og tilhørende luftveje betyder, at CO2 og skadelige partikler er reduceret til et absolut minimum.

HETAs moderne forbrændingsteknik Clean Burn er særdeles effektiv og fjerner sodpartikler på glaslågen og gennem røgkanaler. Når du tænder op, opstår der med det samme en sund og behagelig strålevarme gennem de store glasruder, og kort efter begynder konvektionssystemet at fordele varmen og hyggen i rummet og de tilstødende lokaler.

Mange af vores produkter har desuden akkumuleringssten – fedtsten, sandsten, granit eller keramik – der holder på varmen over mange timer og langsomt afgiver varmen.

HETA fabrik brændeovn produktion
clean burn heta
clean burn heta

Clean Burn

HETAs Clean Burn forbrændingsteknik gør, at forbrændingsluften er letløbende og tilføres forbrændingen uden modstand. Den forvarmede tertiære lufttilførsel forbrænder de sidste gasser, inden røgen ryger op i skorstenen, og er dermed en væsentlig faktor for den miljøvenlige forbrænding. Varm konvektionsluft er den luft, der bliver fordelt ud i de omkringliggende rum, og er dermed sammen med strålevarmen fra glasruden den direkte varmekilde.

Varmen bliver udnyttet bedre, og du kan nyde synet af flammerne gennem dørens store glas­areal – helt uden sod.

Sort = Primær
Blå = Tertiær
Grøn = Sekundær
Hvid = Røggas
Orange = Konvektionsluft