Introduktion

När du besöker vår webbplats sparas information om dig som används för att anpassa och förbättra innehållet och de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att vi samlar in information bör du stänga av cookies och undvika ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi sammanställt vilken information som sparas, i vilket syfte och vilken tredje part som får tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen din dator, komma ihåg inställningar, skapa statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som exempelvis virus.

 

Om du tar bort eller stänger av cookies kan annonser som är mindre relevanta för dig visas och de kan förekomma oftare. Dessutom finns risken att webbplatsen inte fungerar optimalt och det kan finnas innehåll som du inte får tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part.

 

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är någon form av information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och bearbetar olika typer av information. Detta sker exempelvis vid allmän åtkomst till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant samt övrig användning av tjänster eller om du gör inköp via webbplatsen.

Följande uppgifter är vanliga exempel på vad vi samlar in och behandlar: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (är intresserad av). I den utsträckning du uttryckligen godkänner det och själv anger informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med skapandet av inloggningsuppgifter eller vid inköp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte ska oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggöras, förloras, påverkas eller komma till obehörig persons kännedom, missbrukas eller för övrigt behandlas i strid mot lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som mest troligt är av värde för dig, registrera dina inköp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar, som exempelvis att få vårt nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehållet på webbplatsen.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas under den tidsperiod som är tillåten enligt lag och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden beror på vad det är för typ av uppgifter och anledningen till att de sparas. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för hur länge informationen sparas och när den raderas.

Vidarebefordran av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje part i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det är frågan om i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för att målgruppsanpassa annonser.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att spara och behandla uppgifter. Detta handlar endast om information för vår egen del och den får inte användas för tredje parts ändamål.

Vidarebefordran av personuppgifter, som exempelvis namn och e-post m.m. kommer bara att ske om du godkänner det. Vi använder endast tredje parter inom EU eller länder som kan tillhandahålla tillräckligt skydd beträffande dina uppgifter.

Insyn och klagomål
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar om dig. Du kan också invända mot användningen av dessa när som helst. Du kan också återkalla ditt godkännande till att uppgifter om dig sparas och behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är inkorrekta har du rätt att rätta eller radera dem. Förfrågningar om detta kan göras till Heta A/S. Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:
Heta A/S
Jupitervej 22
DK-7620 Lemvig