Goda råd från HETA

Välj rätt braskamin

Utbudet av braskaminer är stort, men det är inte betydelselöst vilken braskamin du väljer.
Innan du bestämmer dig för en modell bör du fundera på följande fem frågor:

1.

Hur stor ska din braskamin vara?

Ska braskaminen vara din primära värmekälla eller bara ett komplement till din nuvarande värmekälla, där du först och främst vill njuta av den öppna elden? Svaret är avgörande för ditt val av braskamin. Braskaminens effekt mäts som ett kW-värde. KW är ett uttryck för den mängd värme kaminen avger. En tumregel säger att 1 kW kan värma ett rum på 10 – 20 kvadratmeter med normal takhöjd, beroende på husets isolering. Värdet “kW vid test” visar den effekt kaminen är godkänd med, vid en standardiserad EN-kontroll. Tänk på att om du köper en för stor braskamin kan det leda till att man eldar med för låg lufttillförsel, så att förbränningen inte blir optimal.

2.

Ska du välja strålvärme eller konvektionsvärme?

De flesta nya kaminer är tillverkade enligt konvektionsprincipen, där luft cirkulerar mellan en inre och en yttre stålhätta. När luften blir varm stiger den och värmer upp rummet. En konvektionskamin ger en jämn värme och får stå närmare brännbara material än en strålkamin. Du ska därför noga tänka över var din braskamin ska stå. Strålvärmekaminen ger mer intensiv värme och kan passa bra i mindre rum.

3.

Plåt eller gjutjärn?

Både plåt och gjutjärn är utmärkta material för tillverkning av braskaminer och spisinsatser. I alla HETAs produkter ingår både plåt och gjutjärn. Fördelningen beror på hållbarhet och design.

4.

Vill du ha stål, kakel, granit eller täljsten?

Hetas kaminer är tillverkade i stål och gjutjärn. Du kan dessutom välja att bekläda din kamin med stålsidor, keramik, täljsten, limestone, granit samtsandsten i flera varianter. Ditt val beror på vilken stil och design du önskar. En kamin som bara är tillverkad i stål eller gjutjärn, blir snabbare varm än en kamin med keramik eller täljsten. Men den svalnar istället snabbare när elden brunnit ut. Kakel och speciellt täljsten tar lite längre tid att värma upp, men istället håller de värmen lång tid efter du slutat elda. De lite större täljstenskaminerna håller värmen i många timmar efter avslutad eldning och håller huset/villan varmt hela natten, så det är skönt på morgonen när du stiger upp.

5.

Vilken förbränningsteknik ska din braskamin ha?

För din ekonomis och miljöns skull ska du fundera över hur din braskamin brinner. HETAs helt unika dimensionering av brännkammare och tillhörande luftvägar gör att CO2 och skadliga partiklar reduceras till ett absolut minimum. HETAs moderna förbränningsteknik Clean Burn är extra effektiv och avlägsnar sotpartiklar på glasluckan och genom rökkanalerna. När du tänder uppstår genast en sund och behaglig strålvärme genom de stora glasrutorna och kort därefter börjar konvektionssystemet att fördela värmen och stämningen i rummet och angränsande lokaler.

Snabbguide

1.

Installationen måste utföras av sakkunnig.

2.

Skorstenen måste vara godkänd. Är din skorsten gammal måste den kontrolleras och godkännas av en sotare.

3.

Använd aldrig vått bränsle.

4.

Använd inte mjölkkartonger, tryckimpregnerat trä eller tidningar som bränsle. De avger giftiga gaser.

5.

Läs bruksanvisningen. Lägg 15–20 minuter på upptändningen, så att både kaminen och skorstenen blir riktigt varma.

6.

Elda lite men ofta. Om man fyller på med för mycket ved skruvar man ofta ner luften för mycket, vilket i sin tur skapar mycket föroreningar.

7.

Elda aldrig över natten. Det skadar miljön, eftersom utbrända gaser ryker ut genom skorstenen.

Så tänder du braskaminen

1.

Öppna tilluftspjällen helt.

2.

Lägg tre vedträn vinkelrätt mot luckan i botten på kaminen. Lämna ca två centimeter mellan varje vedträ.

3.

Lägg därefter på några vedträn på tvären. Lägg några tunnare vedträn ovanpå och återigen vinkelrätt mot luckan. Lägg ev. flera lager vinkelrätt och på tvären.

4.

Lägg till sist på tändpinnar eller mycket tunna vedträn och ett par tändpåsar eller briketter.

5.

Tänd pinnarna eller de tunna vedträna och låt gärna kaminen stå öppen ca en centimeter tills elden har tagit ordentligt.

6.

Övergå sedan till vanlig eldning. Använd då bara sekundär luft/förbränningsluft och stäng allt annat: dörr, primär luft, ventil, askbehållare m.m. så att luft endast tillförs från toppen av luckan/glaset.

7.

Om rutan eller stenarna blir svarta betyder det att kaminen får för lite luft.

HETA Brænde brændestykker træ

Torkning av ved

Alla vanliga träsorter kan användas. Veden ska vara kluven och ha torkat under halvtak i 1-2 år och får ha en fuktighet på max. 18 %. Observera att veden tar upp lite fukt under vintern. Allt trä har ungefär samma brännvärde per kg. Ek och bok är t.ex. tungt och har därmed större brännvärde per kubikmeter. Furuträ är mycket lätt och har därför lägre brännvärde per kubikmeter.

Så underhåller du din braskamin

Braskaminer med ytbehandlad värmebeständig lack
Du kan torka av kaminen med en fuktad trasa. Reparera eventuella små skador med en reparationslack på sprayflaska.

Rengöring av glaset
Om träet inte är torrt nog blir förbränningstemperaturen för låg. Träet pyr istället för att brinna, och glaset blir sotigt. Du kan rengöra glaset med vanlig fönsterputs eller särskild glasrengöring som du kan köpa hos din HETA-återförsäljare.

Reparation och rengöring av täljsten
Täljsten är en ganska mjuk naturprodukt. Det går därför att reparera ev. repor eller andra skador på ytan med fint sandpapper (korn 120). Men var försiktig.

Du kan rengöra ytor som smutsats av sot, fett m.m. med vatten och t.ex. flytande såpa.
· Applicera såpa på ytan
· Låt verka i några minuter
· Tvätta av ytan med varmt vatten
· När ytan är torr kan den ev. slipas lätt med ett fint sandpapper

Större skador
Om en bit har slagits bort kan du limma fast den med vattenglas som du kan köpa hos din återförsäljare.

· Applicera vattenglas på båda ytor som ska sammanfogas.
· Låt biten fästa i 24 timmar.
· Efterslipa med sandpapper (korn 120).

Om en bit saknas, eller om märket är djupt, kan skadan förbättras med en blandning av täljstenspulver och vattenglas som du kan köpa hos din återförsäljare.

· Blanda pulver och vattenglas till en lämplig konsistens.
· Avlägsna eventuellt damm.
· Pensla med vattenglas för att säkerställa en god vidhäftning.
· Applicera rikligt med täljstensmassa eftersom den drar ihop sig under härdningen. Du kan fylla på allteftersom du ser att det behövs.
· Den härdade ytan är redo att slipas efter 24 timmar. Använd först sandpapper korn 60–80 och avsluta med sandpapper korn 120.

5 års garanti på alla braskaminer från HETA

Alla braskaminer kontrolleras innan de lämnar fabriken. Dessutom får du naturligtvis hela fem års garanti på din kamin från HETA.

HETA garanti stempel 5 år

HETA-braskaminer är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO ZERT DIN ISO 9001, en garanti för att vi upprätthåller en hög kvalitetsstandard. Kundnöjdhet är den viktigaste punkten i vår företagsfilosofi.