HETAs utbud av AQUA-kaminer

Många tänker säkert att en braskamin bara kan värma med eldad ved, men HETAs Aqua-kaminer värmer faktiskt ditt hus med hjälp av både eld och vatten.

Aqua är en vattenmantlad braskamin som har utvecklats med ett unikt dubbelkammarsystem. Tillsammans med den vanliga rumsuppvärmningen via vedeldning värmer kaminen upp stora mängder vatten för användning i olika typer av bostäder.

HETAs Scan-Line 800 Aqua har en total effektgrad på 87 procent, varav 64 procent leds direkt i vattnet. Den stora mängden varmt vatten används sedan t.ex. till rumsuppvärmning via radiatorer och/eller golvvärme. Vattnet kan förvaras i en ackumulatorstank eller i en varmvattenbehållare, som på så sätt värmer bruksvattnet.

HETAs Aqua-kaminer har utvecklats speciellt för lågenergihus. För den energi- och ekonomimedvetna användaren finns här en möjlighet att utnyttja den främsta förbränningstekniken optimalt och samtidigt få en mysig eld i kaminen. Många tänker säkert att en braskamin bara kan värma med eldad ved, men HETAs Aqua-kaminer värmer faktiskt ditt hus med hjälp av både eld och vatten.

Aqua är en vattenmantlad braskamin som har utvecklats med ett unikt dubbelkammarsystem. Tillsammans med den vanliga rumsuppvärmningen via vedeldning värmer kaminen upp stora mängder vatten för användning i olika typer av bostäder.

HETAs Scan-Line 800 Aqua har en total effektgrad på 87 procent, varav 64 procent leds direkt i vattnet. Den stora mängden varmt vatten används sedan t.ex. till rumsuppvärmning via radiatorer och/eller golvvärme. Vattnet kan förvaras i en ackumuleringstank eller i en varmvattenbehållare, som på så sätt värmer bruksvattnet.

HETAS Aqua-kaminer har utvecklats speciellt för lågenergihus. För den energi- och ekonomimedvetna användaren finns här en möjlighet att utnyttja den främsta förbränningstekniken optimalt och samtidigt få en mysig eld i kaminen.

Lämna ett svar