Quad powerbank

Kategori:

Beskrivning

Använd alltid endast en powerbank som är avsedd för ändamålet, som den som levereras med HETA Quad. Vissa typer av powerbanks har inbyggda delar som upptäcker datasignalerna på kontakten och eftersom dessa inte används på denna installation kan denna typ av powerbank inte användas, och den går vanligtvis i standby efter 1-5 min. Om du vill vara på den säkra sidan med typen kan en ny original HETA Powerbank beställas på www.heta.dk, använd den medföljande usb kabeln för laddning av HETA Powerbank.