Sandsten

Sandsten håller värmen långt efter att elden brunnit ut. Samtidigt ger sandsten din braskamin karaktär. Sandsten finns i flera olika färger. Viss sandsten liknar trä med struktur och ådring.

HETAs sandsten utvinns på ca. 2900 meters höjd i Himalaya. Sandsten är en finkornig natursten som binds samman av kvartssand. Stenen får det fantastiska färgspelet av miljoner års sammanpressning och strömningar i ytan. Därför är inte heller två stenar lika.

sandsten

SANDSTENTobacco

heta sandsten

SANDSTENBlackwood

sandsten blackwood